Јавна набавка

средства за одржавање хигијене 23.09.2019.

+ одлука 14.10.2019.

кухињска опрема 04.09.2019

одговор 06.09.2019

одлука 16.09.2019

обавештење 25.09.2019

опрема за вешерај 04.09.2019

одлука 16.09.2019

Измена плана 03.09.2019

ЈНОП - Намирнице за припремање хране 19.07.2019

KONKURSNA DOK. I POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - HRANA 2019

+одговор и измена 02.08.2019.

+одговор 16.08.2019.

+одлука за све партије 11.09.2019.

санитетско возило 18.03.2019 ЈНМВ

одлука 27.03.2019

обавештење 03.04.2019

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 04.02.2019

одлука 07.03.2019

обавештење 20.03.2019

МОТОРНИХ ГОРИВА 04.02.2019

одговор 07.02.2019

одлука 13.02.2019

обавештење 20.02.2019

Мазут - Лож уље,средње С 04.02.2019

измена конк.док и одговор 07.02.2019

обавештење 07.02.2019

одлука 18.02.2019

обавештење 27.02.2019

Pages