ОпенАрмс

 

ЕУ ИПА пројекат: „Унапређење положај корисника Дома за лица ометена у менталном развоју „ОТТХОН“ кроз стварање услова за њихово укључивање у друштво и локалну заједницу“ (акроним: Опен Армс СтМ – Отворени загрљај СтМ) у трајању од 21 месеци је део актуелних процеса у Србији који путем деинституционализације и превенцијом институционализације жели унапредити положај лица ометена у менталном развоју и поспешити њихово веће укључивање у друштво и локално заједницу.

До септембра 2015.релизоване су активности:

  • Обучено је 20 особа за пружење услуга „становање уз подршку“
  • Реализован је процес припреме корисника за деинституционализацију
  • Изграђена су два нова и адаптиран један објекат, који су намештени шодно новој функцији и у њих се у септембру 2015 усељавали укупно 14 корисника(ца)
  • Кроз више студијских путовања дефинисане су идеје за покретање социјалног предузетништва у склопу пројекта, који крећу у јесен 2015
  • После истраживања стања и потреба на територији општине Бачка Топола, покренут је рад Центра / канцеларије за превенцију (од институционализације) и активности са корисницима (20) се одржавају 1-2 пута месечно у виду заједничке радионице и пружа се подршка њиховим породицама на терену

http://www.prva.rs/web-tv/info/exploziv/24871/exploziv---06052016/76201/vredne-ruke.html

Отворенизагрљај.рс