Holding hands

SR

Dokle smo stigli

 

Od početka projekta, a nakon procene korisnika koji se nalaze na domskom smeštaju, pristupilo se sveobuhvatnoj pripremi. Cilj pripreme jeste da se korisnici tokom boravka u Domu što je bolje moguće pripreme za najrazličitije situacije koje ih čekaju, svakodnevno, u životu u zajednici. To praktično znači da je neophodno probuditi davno uspavane ili steći neke nove veštine neophodne za svakodnevno funkcionisanje u socijalnom okruženju.

Tako su korisnici simulirali život izvan Doma, uključujući se u aktivnosti u zajednici, odlazeći u prodavnicu, na pijacu… Samostalno održavajući higijenu prostora, ličnu higijenu, pripremajući obroke, pripremajući i obeležavajući praznike i drugo.

U decembru 2018.godine potpisan je ugovor sa Mesnom zajednicom Stara Moravica o korišćenju njihovog stambenog objekta do izgradnje i opremanja stambenih jedinica u okviru projekta kako bi se korisnici pripremali i u prirodnijem okruženju, odnosno okruženju koje je najsličnije okruženju u kome će korisnici živeti koristeći uslugu stanovanja uz podršku.

Uporedo sa pripremom korisnika odvijao se proces unapređenja stručne podrške kroz dve edukacije i dve studijske posete. Edukacije su se ticale transformacije ustanove socijalne zaštite, deinstitucionalizacije, značaja planiranja, izrade plana i pripreme korisnika.

Tokom studijskih putovanja, u junu 2018.godine, obišli smo primere dobre prakse u Slovačkoj i Srbiji. U Slovačkoj smo obišli Ustanovu u transformaciji koja na isti način, deinstitucionalizacijom u manje stambene zajednice, vraća korisnike u lokalnu zajednicu obezbeđujući im viši kvalitet usluge i samog života, uz pravovremenu stručnu podršku. Na licu mesta mogli smo da se uverimo na koji način korisnici sa veoma teškim smetnjama u razvoju mogu da žive u usluzi stanovanja uz podršku. U Srbiji smo obišli stambenu zajednicu usluge stanovanja uz podršku u Velikom Gradištu u kojoj živi šest korisnika, deinstitucionalizovanih iz ustanove Gvozden Jovančićević iz Velikog Popovca. Od najvećeg značaja te posete jeste to što su korisnici te usluge radno angažovani na različitim pozicijama u lokalnoj zajednici, što je veoma važno u procesu uključivanja u aktivnosti u zajednici i ostvarivanja pravog cilja deinstitucionalizacije.

 

U novembru 2018.godine u selu je održana tribina na koju su pozvani meštani sela, a posebno lične pozivnice uručene su budućim komšijama, kako bi se upoznali sa ciljem projekta, konceptom usluge i samim korisnicima. Na tribini su imali priliku da postave pitanje i reše sve eventualne nedoumice u vezi sa procesom deinstitucionalizacije.

Takođe, u svrhu promocije programa projekta te senzibilizacije okruženja, sa posebnim akcentom na mlade, učestvovali smo na različitim sportskim manifestacijama – gde smo postigli dobre rezultate na fudbalskim turnirima u Bačkoj Topoli i Staroj Moravici.

 

U okviru projekta, u prethodnom periodu, održana su dva okrugla stola i to na teme „Održivost usluge stanovanja uz podršku” i „Izazovi u procesu licenciranja usluge stanovanja uz podršku”. Teme su odabrane u odnosu na njihov značaj za većinu ustanova i korisnika grantova. Na okruglim stolovima prisustvovali su predstavnici Republičkog i Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, predstavnici ustanova za smeštaj korisnika, Centra za socijalni rad i lokalne samouprave. Na pravom okruglom stolu gost je bio i direktor jedne ustanove za smeštaj u Slovačkoj koji je prisutnima govorio o procesu deinstitucionalizacije i transformacije ustanova u Slovačkoj. Tokom oba dana sumirano je stanje u oblasti usluge stanovanja uz podršku, osnovne teškoće, a prisutni su aktivno učestvovali i u formiranju predloga za unapređenje kvaliteta usluge stanovanja uz podršku. Neke od važnijih tema koje su obrađene su formiranje nacionalne strategije za socijalnu zaštitu, korišćenje sredstava iz namenskih transfera, nadležnosti lokalnih samouprava, finansiranje usluge stanovanja uz podršku, postupak vraćanja poslovne sposobnosti, prevencija daljeg smeštaja, razvoj usluga socijalne zaštite, lobiranje za ukidanje zabrane zapošljavanja i umrežavanje pružaoca usluge.

 

Šta nam predstoji…

U narednom periodu očekujemo izgradnju i opremanje dve stambene jedinice u kojima će živeti osmoro stanara. Budući stanari će uređivati svoje okruženje, samo opremanje kuća, dvorišta i na početku i kraju svega – svoj život u skladu sa svojim aspiracijama.

Po preseljenju, cilj je da se korisnicima usluge stanovanja uz podršku kreiraju programi podrške koji bi podržali njihovo aktivno uključenje u različite aktivnosti zajednice, te podsticanju njihove samostalnosti i aktivizma u zajednici.

Želja nam je da postanemo aktivni deo zajednice, da uspostavimo i održavamo dobrosusedske odnose, da doprinosimo i koristimo resurse lokalne zajednice.

Da živimo sa vama a ne pored vas.