ИНФОРМАЦИЈА О МЕРАМА СРОДНИЦИМА КОРИСНИКА 29.06.2020.

29.06.2020.

 

ИНФОРМАЦИЈА О МЕРАМА СРОДНИЦИМА КОРИСНИКА

На основу члана 47. став 1 тачка 3.и 4. Закона од државној управи („Сл.гласник РС“ број 79/2005, 101/2207, 95/2010, 99/2014,47/2018 и 30/2018 – др.закон), због новонастале епидемиолошке ситуације, у циљу спречавања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 у установамасоцијалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност послова 

Pages