Közbeszerzések

набавка софтвера - јнмв 18.12.2019.

+одлука 30.12.2019.

опремање сале - јнмв 18.12.2019.

+одлука 30.12.2019.

ЈНМВ - награђивање корисника 25.11.2019.

+одлука 06.12.2019

ЈНМВ - набавка мазута 25.11.2019.

+одговор, обавештење 27.11.2019.

+ одлука 06.12.2019.

ЈНМВ - набавка намештаја 16.10.2019.

+одлука 04.11.2019.

ЈНМВ - кухињска опрема - машине 10.10.2019.

+ одлука 25.10.2019.

четврта измена плана 10.10.2019

Измена плана јавних набавки за 2019.годину (06.10.2019)

ЈНОП - Набавка намирница 06.10.2019

+одговор 24.10.2019.

+одлука 21.11.2019.

ЈНМВ - противпожарна заштита 06.10.2019.

+одлуке 17.10.2019.

Pages