OpenArms

Az „OTTHON” Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Intézet felhasználói életkörülményeinek javítása a közösségbe való bekapcsolás által” (rövidebb nevén: Open Arms StM) című EU IPA projekt azon szerbiai törekvéseket erősíti, amelyek célja a szellemi fogyatékkal élők nagyobb fokú bekapcsolása a közösségbe olyan alternatívák felkínálásával, melyek elkerülhetővé teszik az intézményesítést. A pályázat futamideje 18/21 hónap.

  • 2015.szeptemberéig a következő aktivitások kerültek lebonyolításra:
  • 20 személy lett felkészítve a támogatott lakhatás keretében nyújtandó szolgáltatások végzésére.
  • A felhasználók fel lettek készítve az intézményen kívüli életre
  • Felépült két új, és tatarozva lett egy meglévő épület, mindhárom be lett rendezve az igényeknek megfelelően és 2015. szeptemberében ezekbe összesen 14 felhasználó költözött be.
  • Több tanulmányi út keretében ötletek fogalmazódtak meg a szociális vállalkozásfejlesztés elindításához a projekt keretében, amely a folyamat 2016 tavaszán fog megkezdődni
  • Egy, a Topolya község területén meglévő állapotokat és fennálló szükségleteket felmérő kutatás után megkezdte működését a  (intézményesítést) Megelőző Központ, és 20 felhasználóval kezdődtek meg az aktivitások 1-2 alkalommal, műhelymunkák formájában amelyek keretében a felhasználók családjai szakmai támogatást kapnak terepen, az otthonaikban.

Magasabb fejlettségi szintű szociális szolgáltatásokkal

http://www.magyarszo.com/hu/3004/vajdasag_topolya/143365/Magasabb-fejlet...

Önállóan élni akkor is ha nehéz:

http://www.youtube.com/watch?v=EtGonvEgpVM&feature=youtu.be&t=12m19s

Hivatalos weboldal:

Otvorenizagrljaj.rs