Holding hands

Eddig jutottunk

 

A projekt kezdete óta, és a szálláshelyen tartózkodó felhasználók értékelését követően, átfogó előkészítés kezdődött. Az előkészítés célja, hogy a kedvezményezetteket otthonukban a lehető leghamarabb felkészítse a különböző élethelyzetekre, amelyek naponta várják őket a közösségi életben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy újra kell éleszteni a régebbi ismereteiket, vagy új ismereteket szerezni a társadalmi környezetben való napi működéshez.

Így a felhasználók az otthonon kívüli életet próbálták el, ideértve a közösségi tevékenységeket is a boltban, a piacon ... a helyiségek tisztántartása, személyes higiénia, ételek elkészítése, ünnepekre való készülés és azok megünneplése, és így tovább.

2018 decemberében az Ó- Moravici helyi közösséggel szerződést kötöttek lakóépületük használatára, a projekten belüli lakóegységek építésére és berendezésére annak érdekében, hogy a felhasználókat természetesebb környezetben, azaz olyan környezetben előkészítsék, amely leginkább hasonlít ahhoz a környezethez, amelyben majd a támogatással élni fognak.

 

A kedvezményezettek felkészülésével párhuzamosan történt a szakmai támogatás javításának folyamata két képzésen és két tanulmányi látogatáson keresztül. A képzések a szociális védelmi intézmény átalakulását, a tervezés fontosságát, a terv kidolgozását és a felhasználók felkészítését érintette.

A tanulmányút során 2018 júniusában, Szlovákiában és Szerbiában jó példákat láthattunk. Szlovákiában egy átalakításban levő intézményt látogattunk meg, ahol kisebb lakóközösségekbe való lebontással foglalkoznak a felhasználókkal, magas színvonalú szolgáltatást és életminőséget biztosítva, időben történő szakmai támogatással. A helyszínen láthattuk, hogy a nagyon súlyos fejlődési fogyatékossággal élő felhasználók támogatott otthonokban élhetnek. Szerbiában meglátogattunk egy támogatott lakótelepi közösséget Veliki Gradište-n, melynek hat kedvezményezettje van a Gvozden Jovancicevic Intézetből Veliki Popovacból. Ebben a látogatásban azt a rendkívül fontos dolgot láthattuk, hogy a szolgáltatás igénybevevői a helyi közösségben különböző pozíciókat töltenek be, ami nagyon fontos a közösségi tevékenységekben való részvétel folyamatában és a deinstitucionalizáció helyes céljának elérésében.

 

2018 novemberében egy közgyűlést szerveztünk a faluban, ahová meghívtuk a helybélieket, és külön személyes meghívókat küldtünk a jövőbeli szomszédaiknak, hogy megismerjék a projekt célját, a szolgáltatási koncepciót és magukat a felhasználókat. A meghívottaknak lehetőségük volt kérdéseket feltenni és választ kapniuk a deinstitucionalizálási folyamatra vonatkozó esetleges kétségeikre.

A projekt programjának és a környezet befogadóképességének előmozdítása érdekében, külön hangsúlyt fektetve a fiatalokra, különböző sporteseményeken vettünk részt, ahol jó eredményeket értünk el Topolya és Ó-Moravica labdarúgó-versenyein.

 

A projekten belül az előző időszakban két kerekasztal-megbeszélésre került sor a "Támogatott lakásszolgáltatások fenntarthatósága" és "A támogatott lakhatási szolgáltatások engedélyezési folyamatának kihívásai" témában. A témákat a legtöbb intézményre és a kedvezményezettekre vonatkozó jelentőségük alapján választották ki. A köztársasági és a szociális védelmi intézmények képviselői, a kedvezményezettek elhelyezésére szolgáló intézmények képviselői, a szociális munkaügyi és a helyi önkormányzat képviselői is jelen voltak a kerekasztal-megbeszéléseken. Az egyik résztvevő egy ilyen lakásszolgáltatás igazgatója volt Szlovákiából, aki a résztvevőknek beszélt a szlovákiai intézmények intézményesítésének és átalakításának folyamatáról. Mindkét nap alatt összegeztük a támogatói szolgálat területén fennálló helyzetet, az alapvető nehézségeket, és a résztvevők aktívan részt vettek a támogatási szolgáltatások minőségének javítására irányuló javaslatok kialakításában. A fontosabb kérdések közül néhány: a nemzeti szociális védelmi stratégia kialakítása, a célzott pénzforrások felhasználása, az önkormányzatok hatásköre, a támogatási szolgáltatások finanszírozása, az üzleti kapacitás helyreállítása, a további lakhatás megelőzése, a szociális védelmi szolgáltatások fejlesztése, a foglalkoztatás tilalmának megszüntetése, és a szolgáltatók hálózatba kapcsolása.

 

Mi áll előttünk?

A következő időszakban két lakóegység építését és felszerelését várjuk, amelyekben nyolc lakó fog élni. A jövőbeli lakók alakítják a környezetüket, a lakásokat, udvarokat és mindenekelőtt - életüket a törekvéseiknek megfelelően.

A költözés után az a cél, hogy a felhasználóknak megfelelő támogatási programokat hozzanak létre a különböző közösségi tevékenységekben való aktív részvételük elősegítésére, valamint önállóságuk és közösségben való részvételük ösztönzése érdekében.

Aktív részévé akarunk válni a közösségnek, jószomszédi kapcsolatokat kialakítani és azokat fenntartani, a helyi közösség erőforrásainak hozzájárulásával és felhasználásával.

Szeretnénk Önökkel együtt élni, nem csak egymás mellett.