Јавна набавка

План , измена јавних набавки 22.12.2020.

ЈНОП - изградња објекта - мртвачница 19.07.2020.

+одлука о обустави поступака 28.07.2020.

јнмв - изградња саобраћајница 20.07.2020.

+одлука 30.07.2020.

JNMV - NABAVKA LEKOVA 26.06.2020.

+одлука 08.07.2020.

+одлука партија 1,2,3   10.07.2020.

jnmv - nagrađivanje i stimulacija radno angažovanih korisnika 26.06.2020.

+одлука 08.07.2020.

jnop - namirnice za pripremanje hrane 26.06.2020.

+одлука 30.07.2020.

+обавештење 10.08.2020.

+одлука партија 1   14.10.2020.

jnmv - sredstva za održavanje higijene 29.06.2020.

+одлука 08.07.2020.

Кухињска опрема - јнмв 29.01.2020.

+одлука 07.02.2020.

ЈНОП - Електрична енергија 20.01.2020.

+одлука 21.02.2020.

Моторни горива 15.01.2020.

+одговор 20.01.2020.

+одлука 24.01.2020.

Pages