Јавна набавка

санитетско возило 18.03.2019 ЈНМВ

одлука 27.03.2019

обавештење 03.04.2019

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 04.02.2019

одлука 07.03.2019

обавештење 20.03.2019

МОТОРНИХ ГОРИВА 04.02.2019

одговор 07.02.2019

одлука 13.02.2019

обавештење 20.02.2019

Мазут - Лож уље,средње С 04.02.2019

измена конк.док и одговор 07.02.2019

обавештење 07.02.2019

одлука 18.02.2019

обавештење 27.02.2019

Годишњи план набавке 2019

санитетско возило 09.01.2019.

одлука 18.01.2019

Pages