Јавна набавка

Измена плана јавних набавки 31.12.2018

Награђивање корисника 08.10.2018

одлука 18.10.2018

обавештење 25.10.2018

Мазут - Лож уље,средње С ЈНМВ 08.10.2018

одлука 18.10.2018

обавештење 18.01.2019

Израда пројектно техничке документације ЈНМВ 08.10.2018

одлука 18.10.2018

Изградња објекта за радну терапију - ЈНОП 01.09.2018

измена конк.докум. 21.09.2018

одговор и измена 27.09.2018

одлука 08.10.2018

обавештење о закљ.уговору 10.10.2018

Набавка стручног софтвера 22.08.2018

одлука 31.08.2018

обавештење 27.09.2018

ЈНОП - Намирнице за припремање хране 25.06.2018

одговор 29.06.2018

измена конк.док.20.07.2018 одлука 13.08.2018 обавештење 24.08.2018

партија 1,5,6,7 одлука 09.11.2018

Галенски лекови 29.05.2018

Конк.докум и позив 29.05.2018

+одлука 07.06.2018

+обавештење 18.01.2019

Лекови и медицински материјал 03.05.2018

позив и конк.докум 03.05.2018+одлука парт.1,2,3,4. 22.05.2018

обавештење 18.01.2019

 

Pages