Јавна набавка

Соларних систем 11.10.2017

Јавна набавка - мале вредности - уградња опреме система соларних колектора + одлука 23.10.2017+закљученом уговор 30.10.2017

Награђивање 11.10.2017

Јавну набавку  добара награђивање  и стимулација радно ангажованих корисника+одлука 23.10.2017

План набавки за 2017.годину

План набавки за 2017.годину - Д.Л.О.М.Р. ОТТХОН - Стара Моравица

Средства за одржавање хигијене 07.08.2017

Јавна набавка - средства за одржавање хигијене+измена и одговор 14.08.2017

Лекови и медицински материјал 29.06.2017

Јавна набавка - лекови и медицински материјал+одговор 03.07.2017+odluke 13.07.2017

Намирнице за припремање хране 09.06.2017.

Јавна набавка - добра - намирнице за припремање хране+одговор 20.06.2017+odgovor 23.06.2017+izmena,odgovor 27.06.2017+odgovor 29.06.2017+odluka sa partijama 15.07.2017

Microsoft Office document icon Download: konkursna_dokumentacija_09.06.2017.doc (736 KB), File Download: poziv.docx (16.6 KB), File Download: odgovor_20.06.2017.docx (16.84 KB), File Download: odgovor_23.06.2017.docx (17.47 KB), File Download: izmena_konkursne_dokumentacije_27.06.2017.docx (31.03 KB), File Download: odgovor_27.06.2017.docx (17.69 KB), File Download: odgovor_29.06.2017.docx (17.54 KB), PDF icon Download: odluka_partija_2.pdf (1.83 MB), PDF icon Download: odluka_partija_3.pdf (1.69 MB), PDF icon Download: odluka_partija_4.pdf (1.8 MB), PDF icon Download: odluka_partija_5.pdf (1.51 MB), PDF icon Download: odluka_partija_6.pdf (1.57 MB), PDF icon Download: odluka_partija_7.pdf (1.52 MB), PDF icon Download: odluka_partija_8.pdf (1.57 MB), PDF icon Download: odluka_partija_9.pdf (1.58 MB), PDF icon Download: odluka_partija_10.pdf (1.57 MB), PDF icon Download: odluka_partija_11.pdf (1.51 MB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_1.pdf (692.33 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_2.pdf (690.67 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_3.pdf (690.55 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_4.pdf (690.55 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_5.pdf (690.6 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_6.pdf (694.24 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_7.pdf (693.37 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_8.pdf (693.61 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_9.pdf (693.9 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_10.pdf (693.53 KB), PDF icon Download: obavestenjeozakljucenomugovoru_partija_11.pdf (691.18 KB)

Радови - Адаптација кухиња 13.04.2017

Набавка радови - адаптација кухиња+одлука 28.04.2017