ИНФОРМАЦИЈА О МЕРАМА СРОДНИЦИМА КОРИСНИКА 29.06.2020.

 

ИНФОРМАЦИЈА О МЕРАМА СРОДНИЦИМА КОРИСНИКА

На основу члана 47. став 1 тачка 3.и 4. Закона од државној управи („Сл.гласник РС“ број 79/2005, 101/2207, 95/2010, 99/2014,47/2018 и 30/2018 – др.закон), због новонастале епидемиолошке ситуације, у циљу спречавања ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 у установамасоцијалне заштите на територији Аутономне покрајине Војводине, покрајински секретар за социјалну политику, демографију и равноправност послова 

НАЛАЖЕ

 

  1. Забрану посета корисницима усњлуга смештаја у систему социјалне заштите
  2. Ограничити боравак и кретање лица ван система социјалне заштите у објектима установе искључиво на обављање послове и радњи којима се обезбеђује непрекидност пружања услуга
  3. Забрану свих окупљања корисника уз учешће трећих лица у оквиру установе(забрана се односи на све објекте установе)
  4. За извођење панираних радова у објектима установе тражити сагласност Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова.
  5. Пријем нових корисника услуге смештаја вршити искључиво уз здравствену документацију да лице није заражено вирусом SARS-CoV-2
  6. Потребно је да на видно месту у установи и сајту установе истакните све неопходне информације о мерама и обезбедите информисање сродника о корисницима посредним контактом (телефон. видеопозив...)