Tender

ЈНМВ - кухињска опрема - машине 10.10.2019.

трећа измена плана 09.10.2019

Измена плана јавних набавки за 2019.годину (06.10.2019)

ЈНОП - Набавка намирница 06.10.2019

ЈНМВ - противпожарна заштита 06.10.2019.

средства за одржавање хигијене 23.09.2019.

кухињска опрема 04.09.2019

одговор 06.09.2019

одлука 16.09.2019

обавештење 25.09.2019

опрема за вешерај 04.09.2019

одлука 16.09.2019

Измена плана 03.09.2019

ЈНОП - Намирнице за припремање хране 19.07.2019

KONKURSNA DOK. I POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - HRANA 2019

+одговор и измена 02.08.2019.

+одговор 16.08.2019.

+одлука за све партије 11.09.2019.

Pages